Opplysningsskilt


1 av 5Motorvei Motorvei slutt Motortrafikkvei Motortrafikkvei slutt
Bussfelt Bussfelt slutt Kollektivfelt Kollektivfelt slutt
Forklaring til de ulike trafikkskilt ovenfor

  • Motorvei: Skiltet angir motorvei. En motorvei har minst to kjørefelt, hvor motgående trafikk er atskilt. På motorvei må man kjøre med kjøretøy som lovlig kan kjøre i minst 40 km/t. Det er forbudt for gående og syklende, samt mopeder. Det er heller ikke lov å snu, rygge, stanse eller parkere på motorvei. Motorveier har påkjøring- og avkjøringsfelt som er lengre enn for annen vei.
  • Motorvei slutt: Slutt på motorvei.
  • Motortrafikkvei: Skiltet angir motortrafikkvei, tidligere kalt motorvei klasse B, og er en vei som likner motorvei, men oppfyller ikke alle krav. Det er krav om at minst ett kjørefelt i hver kjøreretning skal ha god standard, og bare kjøretøy som kan kjøre en viss hastighet har lov til å bruke veien. Det er ikke krav om midtskille.
  • Motortrafikkvei slutt: Slutt på motortrafikkvei
  • Bussfelt: Kollektivfelt kun for buss
  • Bussfelt slutt: Opphevelse av bussfelt
  • Kollektivfelt: Kollektivfelt for buss og taxi
  • Kollektivfelt slutt: Opphevelse av kollektivfelt for buss og taxi

<< Forrige Neste >>