Fareskilt


1 av 5Farlig sving Farlige svinger Smalere vei Innsnevring høyre
Ujevn vei Fartsdump Steinsprut Rasfare
Forklaring til de ulike trafikkskilt ovenfor

  • Farlig sving: Farlig sving, første sving til venstre
  • Farlige svinger: Farlige svinger, første sving er til høyre
  • Smalere vei: Smalere vei på begge sider av veien. Forbikjøring bør unngås
  • Innsnevring høyre: Smalere vei på høyre side. Forbikjøring bør unngås
  • Ujevn vei: Skiltet markerer at det kan være humpete vei. Dette kan skyldes reparasjoner på veien, hull i veien eller være en fartsdump. Man bør redusere farten for å unngå skader på bil og trafikanter.
  • Fartsdump: Fare for fartsdump. Farten må reduseres.
  • Steinsprut: Fare for steinsput som kan skyldes grus og småstein som ligger i veibanen.
  • Rasfare: Fare for steinras

<< Forrige Neste >>