Opplysningsskilt


5 av 5



Automatisk trafikkontroll Videokontroll Parkering tillatt Opplysningstavle




Forklaring til de ulike trafikkskilt ovenfor

 • Automatisk trafikkontroll: Skiltet angir at det kommer en automatisk trafikkontroll, (u)populært kalt fotoboks. Dette innebærer at innen en viss strekning vil bilens hastighet bli målt av en laser, og dersom hastigheten er over fartsgrensen + et påslag, så vil bilen blir fotografert, og man får tilsendt en bot i posten. Førerkort kan inndras dersom man kjører en viss hastighet over fartsgrensen. Grenser for å miste førerkortet i Norge, kan du se i tabellen nedenfor:

  Fartsgrense (km/t):
  Førerkort blir inndratt:
  30
  56
  40
  66
  50
  76
  60
  86
  70
  106
  80
  116
  90
  131
  100
  141

 • Videokontroll: Skiltet angir videokontroll eller overvåkning
 • Parkering tillatt: Parkering er tillatt på den side av veien hvor det er satt opp, eller for hele området hvis det er en parkeringsplass. Parkering er tillatt dersom parkeringen ikke er i strid med trafikkreglenes bestemmelser om stans eller parkering. Underskilt kan markere hvilke kjøretøyer, og eventuelt tidspunkt når parkering er tillatt. Skiltet gjelder frem til: 1) nærmeste veikryss, 2) nytt parkeringsskilt, 3) stans forbudt-skilt, 4) parkering forbudt-skilt, eller 5) parkeringssone-skilt
 • Opplysningstavle: Skiltet opplyser om informasjon som ikke kan gis på andre trafikkskilt. Midlertidig opplysning kan ha gul bakgrunnsfarge, informasjon om omkjøring kan ha oransje bakgrunnsfarge, og turistinformasjon kan ha brun bakgrunnsfarge.

<< Forrige Neste >>