Forbudsskilt


1 av 5Innkjøring forbudt Forbudt alle kjøretøy Forbudt for motorvogn Motorsykkel og moped
Gående og syklister Forbudt for fotgjengere Forbudt for syklister Forbudt for ridende
Forklaring til de ulike trafikkskilt ovenfor

  • Innkjøring forbudt: Skiltet angir at det er forbudt for kjørende å kjøre forbi dette skiltet. Vanligvis står dette skiltet på begge sider av veien der innkjøring er forbudt. Det gjøres unntak for syklende dersom det er fortau
  • Forbudt for alle kjøretøy: Det er forbudt for alle kjøretøy å passere dette skiltet
  • Forbudt for motorvogn: Forbudt for alle kjøretøy som drives av motor
  • Motorsykkel og moped: Forbudt for motorsykkel og moped
  • Gående og syklister: Forbudt for gående og syklister
  • Forbudt for gående: Forbudt for fotgjengere
  • Forbudt for syklister: Forbudt for syklister
  • Forbudt for ridende: Forbudt for ridende

<< Forrige Neste >>