Forbudsskilt


3 av 5Max samlet totalvekt vogntog Aksellastgrense Boggilastgrense Stopp for angitt formål
Stopp for avgift Stopp for toll Svingeforbud U-svingforbud
Forklaring til de ulike trafikkskilt ovenfor

  • Max samlet totalvekt vogntog: Forbudt for kjøretøy og vogntog som har samlet aktuell totallvekt høyere enn 30 tonn
  • Aksellastgrense: Forbudt for kjøretøy med aktuell aksellast mer enn 3 tonn, eller aktuell boggilast høyere enn 150% av angitt aksellast
  • Boggilastgrense: Forbudt for kjøretøy med aktuell boggilast høyere enn 10 tonn
  • Stopp for angitt formål: Det er forbudt å kjøre forbi uten å stanse for det formålet som er angitt på skilt eller underskilt
  • Stopp for avgift: Du er pliktig til å stanse for å betale avgift for å kjøre på gjeldende vei
  • Stopp for toll: Du er pliktig til å stanse for å klarere toll i henhold til gjeldende tollregler i Norge.
  • Svingeforbud: Forbudt å svinge til høyre i førstkommende kryss etter skiltet. Underskilt kan markere hvilke trafikanter dette skiltet gjelder for.
  • U-svingforbud: Forbudt med U-sving i førstkommende kryss etter skiltet.

<< Forrige Neste >>