Forbudsskilt


4 av 5Forbikjøring forbudt Forbikjøring forbudt slutt Forbikjøring forbudt for lastebil Opphevelse av forbud
Fartsgrense Fartsgrense opphevet Fartsgrensesone Farsgrensesone opphevet
Forklaring til de ulike trafikkskilt ovenfor

  • Forbikjøring forbudt: Det er forbudt å kjøre forbi motorvogn som flere enn 2 hjul. Forbudet gjelder inntil skiltet blir opphevet, eller dersom strekningen med forbud er angitt med underskilt. Forbikjøring forbudt kan også markeres med en heltrukket sperrelinje i veibanen.
  • Forbikjøring forbudt slutt: Opphevelse av forbikjøring forbudt. Du har nå lov til å kjøre forbi motorvogn på venstre side
  • Forbikjøring forbudt for lastebil: Forbudt for lastebiler med tillatt totalvekt over 3500 kg å kjøre forbi motorvogn som har flere enn 2 hjul. Forbudet gjelder inntil skiltet blir opphevet, eller dersom strekningen med forbud er angitt med underskilt.
  • Opphelvelse av forbud: Opphevelse av forbikjøringsforbud for lastebiler
  • Fartsgrense: Forbudt å kjøre fortere enn 60 km/t. Forbudet gjelder frem til: 1) nytt fartsgrenseskilt eller fartsgrensesone, 2) til fartsgrenseskiltet blir opphevet med overstyk, eller 3) til man kommer til skilt om gatetun eller gågate. Skiltet kan ha gul bakgrunnsfarge dersom fartsgrensen er midlertidig.
  • Fartsgrense opphevet: Opphevelse av særskilt fartsgrense. Dersom fartsgrensen var 40 km/t eller lavere, er den nye fartsgrensen nå 50 km/t. Dersom fartsgrensen var mellom 50 og 70, er den nye fartsgrensen nå 80 km/t. Dette fordi vi har to generelle fartsgrenser i Norge. Fartsgrensen i tettbebygget strøk er 50 km/t, mens på landevei er den 80 km/t.
  • Fartsgrensesone: Skiltet angir fartsgrense for hele sonen. Når man kjører inn i en slik sone, som ofte er tettbebygde strøk, er fartsgrensen som angitt på skiltet inntil det blir opphevet eller veiskilt om gågate eller gatetun blir anvist. Trafikkskiltet varsler også at fartsdumper kan være plassert i veien.
  • Fartsgrensesone opphevet: Fartsgrensesonen er opphevet. Siden det står 30 på skiltet, er den nye fartsgrensen er nå 50 km/t, som er den laveste generelle fartsgrensen i Norge. Man runder opp til den nærmeste generelle fartsgrensen som er enten 50 eller 80 km/t.

<< Forrige Neste >>