Forbudsskilt


2 av 5Forbudt for lastebil Forbudt for traktor Forbudt med farlig gods Forbudt tunge kjøretøy
Breddegrense Høydegrense Lengdegrense Max totalvekt per kjøretøy
Forklaring til de ulike trafikkskilt ovenfor

  • Forbudt for lastebil: Forbudt for lastebil eller trekkbil
  • Forbudt for traktor: Forbudt for traktorer og motorredskap som er ikke er bygd for hastigheter høyere enn 40 km/t
  • Forbudt med farlig gods: Transport av farlig gods er forbudt. Kjøretøyene dette gjelder er nevnt i forskrift 11. november 2002 nr. 1264 om transport av farlig gods på vei og jernbane.
  • Forbudt tunge kjøretøy: Forbudt for kjøretøy med mer enn 2 hjul som er registrert for tillatt totalvekt høyere enn 3,5 tonn.
  • Breddegrense: Forbudt for kjøretøy, inklusiv gods å ha bredde som er større enn 2,3 meter. Kjør alternativ rute. Dette må planlegges før man kjører den aktuelle veistrekningen.
  • Høydegrense: Forbudt for kjøretøy, inklusiv gods, å ha høyde som er høyere enn 3,5 meter. Kjør alternativ rute. Dette må planlegges før man kjører den aktuelle veistrekningen.
  • Lengdegrense: Forbudt for kjøretøy/vogntog, inklusiv gods, å ha lengde lengre enn 10 meter
  • Max totalvekt per kjøretøy: Forbudt for kjøretøy hvor faktisk totalvekt er over 12 tonn. Når det gjelder vogntog så gjelder forbudet for hvert enkelt kjøretøy.

<< Forrige Neste >>