Forbudsskilt


5 av 5Stans forbudt
Parkering forbudt
Parkering forbudt sone
Parkering forbudt-sone opphevet
Forklaring til de ulike trafikkskilt ovenfor

  • Stans forbudt: Det er forbudt for kjøretøy å stanse på den siden av veien hvor veiskiltet er satt opp. Skiltet gjelder frem til: 1) neste veikryss, 2) nytt stans forbudt-skilt, 3) parkering forbudt-skilt, 4) skilt om parkeringssone, 5) skilt som angir slutt på parkeringssone, eller 6) parkeringsskilt
  • Parkering forbudt: Det er forbudt for kjøretøy å parkere på den siden av veien hvor veiskiltet er satt opp. Skiltet gjelder frem til: 1) neste veikryss, 2) nytt parkering forbudt-skilt, 3) nytt stans forbudt-skilt 4) skilt om parkeringssone 5) skilt som angir slutt på parkeringssone eller 6) parkeringsskilt
  • Parkering forbudt sone: Det er forbudt å parkere innenfor sonen. Særlige bestemmelser kan være angitt på skiltet, som tidspunkt når forbudet gjelder etc. Skiltet gjelder inntil det bli opphevet. Det kan likevel være enkelte P-plasser som er unntatt fra forbudet. Disse plassene vil bli markert på området, og for disse plassene gjelder ikke soneskiltet.
  • Parkering forbudt-sone opphevet: Opphevelse av parkering forbudt-sone.

<< Forrige Neste >>