Fareskilt


3 av 5Farlig veikryss Rundkjøring Møtende trafikk Annen fare
Elg Rådyr Reinsdyr Ridende
Forklaring til de ulike trafikkskilt ovenfor

  • Farlig veikryss: Skiltet varsler farlig veikryss hvor du har vikeplikt fra høyre
  • Rundkjøring: Skiltet varsler om at du snart kommer til en rundkjøring, slik at du er oppmerksom på den
  • Møtende trafikk: Skiltet varsler om at det er kjørende trafikk i begge kjøreretninger
  • Annen fare: Vær oppmerksom på fare som er angitt av underskilt
  • Elg: Fare for elg i veibanen
  • Rådyr: Fare for rådyr i veibanen
  • Reinsdyr: Fare for reinsdyr i veibanen
  • Ridende: Fare for ridende trafikanter

<< Forrige Neste >>