Fareskilt


4 av 5Kyr Sau Syklister Skiløpere
Fly Sidevind Barn
Forklaring til de ulike trafikkskilt ovenfor

  • Kyr: Fare for kyr i veibanen
  • Sau: Fare for sau i veibanen
  • Syklister: Fare for syklister som ofte krysser veien eller kjører langs veien
  • Skiløpere: Skiltet varsler om sted der skiløpere ofte krysser veien
  • Fly: Fare for lavflygende fly over eller like ved veibanen
  • Sidevind: Fare for sterk sidevind som kan påvirke kjøretøyet eller bringe med seg løse ting som kan påføre skade. Veiskiltet vises ofte i forbindelse med broer.
  • Kø: Fare for kø
  • Barn: Skiltet varsler om at barn kan krysse eller gå i veibanen i forbindelse med lekeplass, barnehage eller skole. Vær oppmerksom, reduser farten og vis hensyn.

<< Forrige Neste >>