Fareskilt


2 av 5



Glatt vei Farlig veiskulder Bevegelig bro Ferjeleie
Bratt bakke Veiarbeid Tunell Trafikklys




Forklaring til de ulike trafikkskilt ovenfor

  • Glatt vei: Fare for glatt kjørebane på grunn av særlige forhold. Dette kan være blant annet vann, is, snø eller oljelekkasjer.
  • Farlig veiskulder: Fare for å kjøre ut av veibanen på grunn av dårlig sikret vei, dårlig underlag etc.
  • Bevegelig bro: Fare for bro som kan åpnes og lukkes for kryssende båter og skip.
  • Ferjeleie: Fare for å kjøre ut i vannet grunnet kai, strand eller ferjeleie
  • Bratt bakke: Bratt bakke oppover. Ved snø eller isdekket vei bør man vurdere om kjettinger skal påsettes. Dette bør gjøres før bakken begynner. Bratt bakke kan også gjelde nedover, og da bør man vurdere å bruke et lavt gir for å bremse med motoren. Følg anvisninger på underskilt.
  • Veiarbeid: Fare for arbeid på veien. Vær oppmerksom på folk som arbeider og materiell som oppholder seg i veibanen. Kan også føre til kø.
  • Tunell: Tunell uten belysning
  • Trafikklys: Trafikklyssignal

<< Forrige Neste >>