Opplysningsskilt


3 av 5Gågate Gågate slutt Blindvei Blindvei til venstre
Gangfelt Møteplass Enveiskjøring Valgfritt kjørefelt
Forklaring til de ulike trafikkskilt ovenfor

  • Gågate: Skiltet gågate betyr at det er forbudt for motorvogn
  • Gågate slutt: Gågate er opphevet
  • Blindvei: Blindvei betyr at veien er fysisk stengt for gjennomgangstrafikk
  • Blindvei til venstre: Skiltet angir at kryssende vei til venstre er stengt, men er åpen for syklister og fotgjengere
  • Gangfelt: Skiltet angir overgangsfelt for fotgjengere, hvor kjørende er pliktige til å stanse dersom det er fotgjengere som skal over veien
  • Møteplass: Skiltet angir møteplass etter trafikkreglenes bestemmelser. En møteplass er et sted hvor man kan kjøre inn til siden for å sikre fremkommeligheten til møtende bilister på veistrekninger der veibanen er smal. Møteplasser plasseres på områder hvor man kan se møtende trafikk på relativt lang avstand slik at man kan kjøre inn på møteplass i god tid.
  • Enveiskjøring: Kjøring er kun tillatt i pilens retning, og gjelder frem til første veikryss.
  • Valgfritt kjørefelt: Trafikanter kan velge hvilket kjørefelt man ønsker.

<< Forrige Neste >>