Opplysningsskilt


4 av 5Sammenfletting Fartsøkningsfelt m/fletting Fartsøkningsfelt m/fletting Kjørefelt slutter
Kjørefelt begynner Påkjøring eget felt Kjørefeltinndeling Endret kjøremønster
Forklaring til de ulike trafikkskilt ovenfor

  • Sammenfletting: Skiltet angir sammenfletting. Man skal vike for den bilen som er lengst fremme i flettingen.
  • Fartsøkningsfelt m/fletting: Felt for fartsøkning føres inn på et annet kjørefelt med gjensidig tilpasning.
  • Fartsøkningsfelt m/fletting: Felt for fartsøkning føres inn på et annet kjørefelt med gjensidig tilpasning.
  • Kjørefelt slutter: Trafikanter som kjører i kjørefelt som slutter, har vikeplikt for kjørende i feltene ved siden av.
  • Kjørefelt begynner: Nytt kjørefelt
  • Påkjøring eget felt: Påkjøring skjer i eget kjørefelt
  • Kjørefeltinndeling: Skiltet viser antallet kjørefelt på veien, samt kjøreretningen.
  • Endret kjøremønster: Skiltet viser endret kjøremønster. Antall kjørefelt og kjøreretning er tilpasset den enkelte kjørebanen. Gul bakgrunnsfarge brukes når skiltet er midlertidig, for eksempel i forbindelse med veiarbeid.

<< Forrige Neste >>