Fareskilt


5 av 5Togovergang uten bom Togovergang med bom Sporvogn Avstand gangfelt
Enkeltspor Dobbeltspor Avstand togspor Avstand togspor
Forklaring til de ulike trafikkskilt ovenfor

  • Togovergang uten bom: Skiltet varsler kryss med sporvognskinner uten bom
  • Togovergang med bom: Skiltet varsler kryss med sporvognskinner med bom
  • Sporvogn: Fare for å møte sporvogn. Husk at trafikanter og fotgjengere har vikeplikt for sporvogn, dersom ikke skilthenvisning og trafikklys antyder noe annet. Om nødvendig så må man stoppe for trikken. Eneste unntaket når trikken har vikeplikt, er når den svinger 90 grader til venstre eller høyre.
  • Avstand gangfelt: Skiltet varsler avstand til gangfelt
  • Enkeltspor: Skiltet angir at planovergang kun har ett kryssende spor
  • Dobbeltspor: Skiltet angir at planovergang har flere kryssende spor
  • Avstand togspor: Skiltet varsler at det er 2/3 avstand til planovergang
  • Avstand togspor: Skiltet varsler at det er 1/3 igjen til planovergang

<< Forrige Neste >>